วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดไท

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดไท

วงเงินงบประมาณ

3,294,314.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,294,314.- บาท

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content