วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสนามกีฬา ตรัง

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสนามกีฬา ตรัง

วงเงินงบประมาณ

1,868,739.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,868,739.- บาท

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content