วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออทสินสาขาดอนตูม

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออทสินสาขาดอนตูม

วงเงินงบประมาณ

1,603,889.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,603,889.- บาท

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2564
Skip to content