วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัดเพลง

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัดเพลง

วงเงินงบประมาณ

844,157.-

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

844,157.-

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content