วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเมืองเอก

โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเมืองเอก

วงเงินงบประมาณ

1,800,445.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,800,445.- บาท

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content