วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพิษณุโลก

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพิษณุโลก

วงเงินงบประมาณ

1,549,546.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,549,546.- บาท

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content