วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบัวทองสแควร์

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบัวทองสแควร์

วงเงินงบประมาณ

4,167,773.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,167,773.- บาท

วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content