วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่ายาง

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่ายาง

วงเงินงบประมาณ

1,090,616.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,090,616.- บาท

วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content