วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกล้า

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกล้า

วงเงินงบประมาณ

762,065.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

762,065.- บาท

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content