วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านลาด

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านลาด

วงเงินงบประมาณ

1,055,140.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,055,140.- บาท

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content