วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดบ้านอำเภอ

โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดบ้านอำเภอ

วงเงินงบประมาณ

2,085,002.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,085,002.- บาท

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content