วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 14 ธนาคารออมสินภาค 14

โครงการเช่าอาคาร สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 14 ธนาคารออมสินภาค 14

วงเงินงบประมาณ

1,794,698.06 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,794,698.06 บาท

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร