วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังโป่ง

โครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังโป่ง

วงเงินงบประมาณ

1,477,265.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,477,265.- บาท

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2564
Skip to content