วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีเทพ

โครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีเทพ

วงเงินงบประมาณ

1,200,600.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,200,600.- บาท

วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร