วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่

โครงการเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่

วงเงินงบประมาณ

2,491,328.-บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,491,328.-บาท

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content