วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะโพธิ์

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะโพธิ์

วงเงินงบประมาณ

1,638,238.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,638,238.- บาท

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร