วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมพัฒนา ระยอง

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมพัฒนา ระยอง

วงเงินงบประมาณ

531,899.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

531,899.- บาท

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content