วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลานกระบือ

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลานกระบือ

วงเงินงบประมาณ

916,812.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

916,812.- บาท

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร