วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาดอนหวาย

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาดอนหวาย

วงเงินงบประมาณ

1,174,098.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,174,098.- บาท

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร