วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ชัย

โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ชัย

วงเงินงบประมาณ

1,077,341.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,077,341.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content