วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ

โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ

วงเงินงบประมาณ

2,686,165.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,686,165.00

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content