วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำโท้ง

โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำโท้ง

วงเงินงบประมาณ

1,002,757.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,002,757.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร