วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

วงเงินงบประมาณ

1,657,445.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,657,445.00

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร