วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารธนาคารออมสินสาขานิมมานเหมินทร์

โครงการเช่าอาคารธนาคารออมสินสาขานิมมานเหมินทร์

วงเงินงบประมาณ

3,665,766.32

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,665,766.32

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content