วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุขอนันต์ปาร์ค

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุขอนันต์ปาร์ค

วงเงินงบประมาณ

2,780,834.81 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,780,834.81 บาท

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content