วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

วงเงินงบประมาณ

20,778,006.14 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

20,778,006.14 บาท

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content