วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาลิโอ เขาใหญ่

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาลิโอ เขาใหญ่

วงเงินงบประมาณ

1,477,265.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,477,265.- บาท

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร