วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเมเจอร์ รังสิต

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเมเจอร์ รังสิต

วงเงินงบประมาณ

14,797,054.31 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,797,054.31 บาท

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content