วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทียูโดม รังสิต

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทียูโดม รังสิต

วงเงินงบประมาณ

6,531,751.28 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,531,751.28 บาท

วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content