วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอยุธยาพาร์ค

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอยุธยาพาร์ค

วงเงินงบประมาณ

11,310,151.80 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,310,151.80 บาท

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content