วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่

วงเงินงบประมาณ

30,418,982.93 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

30,418,982.93 บาท

วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content