วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสัมมากร เพลส รังสิต คลอง 2

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสัมมากร เพลส รังสิต คลอง 2

วงเงินงบประมาณ

5,685,956.12 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,685,956.12 บาท

วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content