วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี รังสิต 2

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี รังสิต 2

วงเงินงบประมาณ

4,488,495.87 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,488,495.87 บาท

วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content