วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี มุกดาหาร

โครงการเช่าพื้นที่ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี มุกดาหาร

วงเงินงบประมาณ

7,507,873.89

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,507,873.89

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content