วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่และอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังน้ำเขียว

โครงการเช่าพื้นที่และอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังน้ำเขียว

วงเงินงบประมาณ

1,912,232.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,912,232.- บาท

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content