วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทอมินอล 21 โคราช

โครงการเช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทอมินอล 21 โคราช

วงเงินงบประมาณ

13,818,397.97

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,818,397.97

วันที่ประกาศ : 29 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content