วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

วงเงินงบประมาณ

2,650,848.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,650,848.00

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร