วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

โครงการเช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

วงเงินงบประมาณ

23,939,329.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

23,939,329.96

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร