วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ ทุ่งสง

โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ ทุ่งสง

วงเงินงบประมาณ

1,597,925.-บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,597,925.-บาท

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content