วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

วงเงินงบประมาณ

2,140,318.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,140,318.- บาท

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content