วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย

โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย

วงเงินงบประมาณ

21,983,079.08

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,983,079.08

วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร