วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลวกแดง

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลวกแดง

วงเงินงบประมาณ

1,841,876.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,841,876.- บาท

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content