วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

วงเงินงบประมาณ

6,866,693.32 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,866,693.32 บาท

วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content