วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา

วงเงินงบประมาณ

3,613,162.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,613,162.00

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content