วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขารอยัลพาร์ค

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขารอยัลพาร์ค

วงเงินงบประมาณ

3,233,975.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,233,975.- บาท

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content