วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนทัพพระยา

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนทัพพระยา

วงเงินงบประมาณ

4,417,892.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,417,892.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content