วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดท่าพล

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดท่าพล

วงเงินงบประมาณ

852,409.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

852,409.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content