วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางสะพานน้อย

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางสะพานน้อย

วงเงินงบประมาณ

576,509.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

576,509.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content