วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนนางพิม

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนนางพิม

วงเงินงบประมาณ

1,358,909.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,358,909.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content