วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัดโบสถ์

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัดโบสถ์

วงเงินงบประมาณ

762,725.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

762,725.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร